VDO

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนาสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนา เรื่อง ช่างศิลป์ท้องถิ่น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวิถีพุทธ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ชาวสยามกับการรู้หนังสือในสังคมอุดมปัญญา”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จากเรือกสวนสู่สำเภา รัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 3

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนา เรื่อง "พระลากภาคใต้ สกุลช่างนครศรีธรรมราช และการสร้างพระลากแม่ยุพา" ณ บ้านขุนบวรรัตนารักษ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย Never die ด้วยพลัง อว.”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม เกลือศาสตร์ สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม แพรวพราว สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด

E-book

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book การเสื่อมสภาพของศิลปกรรม

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book สีสันบนศิลปกรรม

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book ช่างศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

  Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-book ฮูปแต้มเมืองน่าน ฉบับมัธยมศึกษา

  Author : ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-book เทคนิคการเขียนภาพร่าง จิตรกรรมฝาผนังรูปแบบสกุลช่างน่าน

  Author : ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ วาดภาพประกอบ : พงษ์พรรณ เรือนนันชัย

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  Thailand and China amidst Changing Regional Architecture

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : ด้วยความที่วัฒนธรรมไทยกับจีนใกล้เคียงกัน การคบหาสมาคมไทย-จีน จึงเป็นไปได้สนิทแนบแน่น ทำให้เราได้รับรู้ความคิดต่างๆ ของจีนมากขึ้น

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ปัญหาการเมืองในพม่าและ ผลที่จะกระทบต่อไทย...โดยเฉพาะปัญหาผู้หนีภัย

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : ปัญหาการเมืองภายในพม่าและผลกระทบที่จะกระทบต่อไทยโดยเฉพาะปัญหา ผู้หนีภัยแน่นอนปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  แบบแผนการฑูตไทย

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : รศ. ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ให้ความคิดเห็นในเรื่องแบบแผนการฑูต ว่าไม่มี แบบแผนที่ชัดเจนยั่งยืน

  รายละเอียด

บทความ

 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ศึกษา เรียนรู้ เรื่องราวของ "ดินแดนสุวรรณภูมิ" เพื่อค้นหาศักยภาพ และ คุณค่า เพื่อเพิ่ม "มูลค่า" ให้กับแผ่นดินไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ร่วมศึกษา วิจัยโดย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ธัชชา

  Author : เผยแพร่โดย : นางสาวสุวดี เหมือนอ้น กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก

  Author : ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน เพลินทัศนากับจารึกและภาพจิตรกรรมตำราแมว ณ ตำหนักวาสุกรี (หอไตรวัดโพธิ์)

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการ ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง มนต์ศาสตร์มายานำพาให้ ‘ลักษณ์’ ให้หลง

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน วัฒนธรรมการสักในล้านนา

  Author : ภูเดช แสนสา หอศาสตราแสนเมืองฮอม จังหวัดแพร่

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เรื่องเล่า จาก 9 แขกรับเชิญพิเศษ ผู้มุ่งมั่นกอบกู้ "ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย" จาก เสวนาวิชาการซีรีส์ธัชชา “ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย Never die”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  "อว. ขับเคลื่อน ธัชชา-ธัชวิทย์" ผนึกกำลัง "ศิลป์-วิทย์"

  Author : ผู้จัดการออนไลน์

  Description :

  รายละเอียด

ฐานข้อมูล

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศไทย

  Author : Admin

  Description : ฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศไทย

  รายละเอียด
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่