ศึกษา เรียนรู้ เรื่องราวของ "ดินแดนสุวรรณภูมิ" เพื่อค้นหาศักยภาพ และ คุณค่า เพื่อเพิ่ม "มูลค่า" ให้กับแผ่นดินไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ร่วมศึกษา วิจัยโดย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ธัชชา


อนาคตของประเทศ มองผ่านประวัติศาสตร์ โบราณดคี ภาษา ชาติพันธุ์ได้
         ศึกษา เรียนรู้ เรื่องราวของ "ดินแดนสุวรรณภูมิ" เพื่อค้นหาศักยภาพ และ คุณค่า เพื่อเพิ่ม "มูลค่า" ให้กับแผ่นดินไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ร่วมศึกษา วิจัยโดย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ธัชชา ร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) , สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) , สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน และ อีก 13 มหาวิทยาลัย ได้เเก่
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิยาลัยรังสิต
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ หรืออ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคล อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ คุณยินยอมให้เราเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่