ชวนอ่าน โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

“เมืองเก่าแก่ของโลกกำลังเผชิญหน้ากับการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเมือง แม้ในกรุงเทพฯ เองมักพบโบราณวัตถุสถานใต้ดินเป็นจำนวนมาก โบราณคดีเมืองจึงเป็นการศึกษาโบราณคดี เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาเมืองไปพร้อม ๆ กัน”

           คำนิยามสั้น ๆ เพียงสามบรรทัดที่ปรากฏอยู่บนปกหลังของหนังสือโบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร ทำให้รู้สึกต้องรีบพลิกกลับมาเปิดอ่านยังหน้าสารบัญของหนังสือเล่มนี้ เพราะคำว่า “โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร” เป็นชื่อที่ชวนตั้งคำถามว่าเมืองหลวงของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างระฟ้าแทบทุกกระเบียดนิ้ว และมีจำนวนประชากรมากที่สุดอย่างกรุงเทพมหานครจะมีความเก่าแก่ และขุดค้นเจอวัตถุโบราณคดีอะไรบ้าง?

อ่านต่อ...

โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร
ผู้เขียน
วิภาวดี โก๊ะเค้า นักบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ หรืออ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคล อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ คุณยินยอมให้เราเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่