ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจ ทั้งจีน อเมริกา อินเดีย มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิต หรือ เศรษฐกิจของไทยบ้าง

251847151 5148262685200770 9059834955389104125 n 28513


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจ ทั้งจีน อเมริกา อินเดีย มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิต หรือ เศรษฐกิจของไทยบ้าง
 ฟังการวิเคราะห์ เจาะลึก จากนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันในไทย และ สถาบันการวิจัยยุทธศาสตร์และความมั่นคง และศูนย์วิจัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งจีน เสวนาวิชาการซีรี่ส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน โดย โลกคดีศึกษา ธัชชา , วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


251439391 5148262678534104 4180243917151447161 n ed11d


252362967 5148262555200783 6709656716946017907 n bff77


254126128 5148262788534093 6859926238671826633 n 5d875


251961112 5148262865200752 1211437192721874555 n 3f9eb


250879373 5148262775200761 3558244298593409937 n d522a


 


ฟังย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MHESIThailand/videos/854746015234045/


กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3880 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand


 

 

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่