สรุปประเด็น เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ตอน เล่นแร่แปรธาตุ วิทยากรโลหะศิลป์ของอยุธยา
จริงหรือไม่ ที่คนไทยในสมัยอยุธยา มีความรู้และความเชี่ยวชาญถึงขั้นเป็น นักเคมี นักคณิตศาสตร์ชั้นสูงจนสามารถเล่นแร่แปรธาตุ แยกโลหะ ถลุงแร่ มีเทคนิคทำทองที่ล้ำลึก
อว.ชวนเรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน และสร้างอนาคตเพื่อเตรียมก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว เชิญรับฟังเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ตอน เล่นแร่แปรธาตุ วิทยากรโลหะศิลป์ของอยุธยาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/9T51StK7iv/

 

เผยแพร่โดย : นางสาวสุวดี เหมือนอ้น
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3880 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่