ธัชชา (TASSHA) แสดงงานช่างศิลป์ “อัจฉริยภาพแห่งปราชญ์ธีรราชนวมินทร์” เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ก้าวแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 66 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ธัชชา (TASSHA) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางด้านช่างศิลป์ของไทย “อัจฉริยภาพแห่งปราชญ์ธีรราชนวมินทร์” ในงาน “ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ที่กระทรวง อว. ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ หรือ วันพ่อแห่งชาติ 

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วมชมงานบริเวณสวนหลวงพระราม 8ซึ่งในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ อาจารย์วิชัย รักชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิของธัชชา ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเพาะช่าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ภายใต้ธัชชา มาแสดงผลงานและสาธิตงานช่างศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพเหมือนในหลวง ร.9 ด้วยเทคนิคสีน้ำ  การปั้นภาพเหมือนในหลวง ร.9 การปั้นภาพประติมากรรมไทยเทคนิคนูนต่ำ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยด้วยเทคนิคสีฝุ่นและเทคนิคลายลายรดน้ำ การเขียนรูปครุฑด้วยเทคนิคเกรยอง และงานหัตถศิลป์ด้วยการจัดทำศิราภรณ์พระเกี้ยว รวมถึงให้บริการเขียนภาพบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่