สรุปประเด็นสำคัญจากงานปาฐกถาและพลังการขับเคลื่อน " 1 ปีธัชชา"ผมชวนคนมาทำ "ธัชชา" แบบทีเล่น ทีจริง ปรากฏว่า สามารถรวมพลังจากนักวิชาการทุกศาสตร์ได้จากทั่วประเทศ และ ขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจประเทศได้มากเกินความความหมาย
ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วม และ ติดตาม
"ธัชชา" เพื่อช่วยกันผลักดันไทย ?? ก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วไปด้วยกัน
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.อว.
ฟังปาฐกถาและพลังการขับเคลื่อน " 1 ปีธัชชา" ได้ที่ https://www.facebook.com/MHESIThailand/videos/938731330169080


เผยแพร่โดย : นางสาวสุวดี เหมือนอ้น
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3880
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่