ประชาสัมพันธ์ งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ผลกระทบของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นต่อเอเชีย"
ประชาสัมพันธ์ งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ผลกระทบของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นต่อเอเชีย" ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ซีรี่ย์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เราทราบถึงสถานการณ์โลกปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ มุมมองต่าง ๆ ร่วมกับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:30-12:00 น.
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่