พิธีเปิดนิทรรศการร้องรำทำเพลง : คีตศิลป์แห่งนครศรีธรรมราช ณ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

พิธีเปิดนิทรรศการร้องรำทำเพลง  : คีตศิลป์แห่งนครศรีธรรมราช ณ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

ถ.ราชดำเนิน จ.นครศรีรรมราช โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ (งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 31 มี.ค. 66)

‘ร้องรำทำเพลง : คีตศิลป์แห่งนครศรีธรรมราช’ ณ เรือนโบราณ อายุ 108 ปี  นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน งานช่างหัตถศิลป์ จากวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม ร่วมกันจัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ สถานที่จัดนิทรรศการครั้งนี้ก็มีความงดงามเชิงสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ตัวบ้านมีลักษณะอย่างเรือนปั้นหยา อายุกว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้ ฟื้นฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิดเป็น สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชม ตัวบ้านได้รางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้เดินทางไปชมนิทรรศการเป็นอย่างมากนิทรรศการ ‘ร้องรำทำเพลง : คีตศิลป์แห่งนครศรีธรรมราช’ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการนิทรรศการ ได้ใช้แนวคิดของ ‘ความสนุกสนาน’ และ ‘เสียงดนตรี’ นำเสนอ ภูมิปัญญา ของ งานช่างหัตถศิลป์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่าน หนังตะลุง โนรา และ งานกรง ‘นกกรงหัวจุก’ ซึ่งต่างก็มีเทคนิคการทำและลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รังสรรค์ขึ้นด้วยวัสดุท้องถิ่น ภายในนิทรรศการ ‘ร้องรำทำเพลง : คีตศิลป์แห่งนครศรีธรรมราช’ ยังมีการถอดสุนทรียะของงานหัตถศิลป์เหล่านี้โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่