ประกาศรางวัลผลงานการประกวด ไทยทะยานประกาศรางวัลผลงานการประกวด ไทยทะยาน
ในหัวข้อ
การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย
การออกแบบเครื่องประดับ
งานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม)
ภาพยนตร์โฆษณา


นิทรรศการผลงาน "ไทยทะยาน" 
วันที่ 5-6 เม.ย. 65  เวลา 12.00 - 20.00 น.
ณ ช่างชุ่ย (อาคารอาเหนกป้าสง)

"ไทยทะยาน" การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่